2020. gads

Mācību gada sākuma pasākums

01.09.2020.

Jauno mācību gadu uzsākot, ievērojot visas epidemioloģiskās prasības, notika svinīgs pasākums.